Kulturní památky

Zámek Jánský Vrch v Javorníku je národní kulturní památkou nacházející se v nejsevernějším výběžku olomouckého kraje. Tvoří přirozenou dominantu Javorníka viditelnou z dalekého okolí. V zámku jsou celoročně pořádány kulturní akce a výstavy.

Zámek Velké Losiny a papírenské muzeum patří mezi nejkrásnější a nejlépe zachované renesanční stavby na Moravě s bohatým interiérem, vzácnými uměleckými předměty a sbírkami. Papírenské muzeum nabízí ojedinělou expozici historie a současnosti výroby ručního papíru.

Zámek v Bruntálu je charakteristický netradiční dispozicí ve tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a hodinovou věží. Kromě expozic Bruntálského muzea je zde k vidění galerie s díly italských, holandských, vlámských a německých mistrů 16. – 18. století a jsou v něm pořádány výstavy a kulturní akce. Muzeum nabízí sbírky z oblasti archeologie, historie, umělecké historie, lesnictví a botaniky.

Kosárna Karlovice je významnou kulturní památkou z roku 1600. Původně se zde vyrábělo železo, později dráty a nářadí. Z architektonického a dispozičního pohledu se jedná o ojedinělou stavbu.